Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Eλληνική καρδιολογική κοινότητα με οδύνη πληροφορήθηκε την απώλεια ενός νέου εξαίρετου μέλους της τον Παναγιώτη Τόλη . Η επιστημονική πορεία του αν και βραχεία ανέδειξε το ήθος, τη φιλομάθεια και την ευγενική του προσωπικότητα, αρετές που θα παραμείνουν χαραγμένες στη μνήμη όσων είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον αδελφό του καρδιολόγο, Ηλία Τολη και στην οικογένεια του.

ΟΕ νέων καρδιολόγων

Πρόεδρος και ΔΣ ΕΚΕ